Магазин за LED Осветление Elegant Lights

Вече има десетки онлайн магазини за LED Осветление, но стационарни такива почти липсват - LED Осветлението е много красиво и икономично но хората няма как да го видят на живо за да се убедят в неговите качества.

Магазин за Осветление в София ще бъде открит на 01.11.2013г. на ул. Цар Симеон 194 магазинът се казва Elegant Lights и ще е тясно специализиран за LED Осветление.

LED Прожектори

LED Прожекторите изцяло промениха концепцията за градинското осветление вече може с много по малък разход на енергия да постигнем красиво фасадно и градинско осветление.

Новите модели LED Прожектори с мощност от 10 до 100 Вата са подходящи да заменят вашите стари прожектори с мощност от 100 до 1000W като по този начин намалявате разходите си за осветление 10 пъти.

Модерно Домашно LED Осветление

В последните няколко години LED Осветлението се наложи като алтернатива на забранените и след това реабилитирани крушки с нажежаема жичка и обявените за опасни Енергоспестяващи крушки. Иновативната технология на модерното LED Осветление допринесе за бързото му налагане на пазара а непрекъснато намаление на цените го направи достъпно до по широк кръг от хора. Фактът че е 10 пъти по икономично и с над 30 пъти по дълъг живот спрямо останалите видове осветление оправдават по високата му цена.